Dank u wel

Met grote dankbaarheid zien we terug op de week van 25 tot 30 juni toen vanuit de Hervormde Gemeente van Geldermalsen de hele Bijbel is voorgelezen. Boven bidden en denken (EF. 3 vers 20) is dit een heel bijzondere week geworden, waarin jong en oud en uit werkelijk alle kerkelijke gemeenten vrijwillig de Bijbel hardop hebben gelezen. Mensen die meeluisterden in de kerk, meeluisterden via kerkdienstgemist.nl. Het is allemaal zeer positief gewaardeerd en veel besproken in ons dorp. Uiteindelijk is het gelukt om in ongeveer 90 uur de hele bijbel te lezen met elkaar. Vaak waren mensen ontroerd door de woorden die ze zelf lazen of die ze hoorden en die precies toepasselijk waren voor hun omstandigheden of hun gemoedstoestand.
We mogen grote verwachtingen hebben van deze week en de uitwerking ervan, want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebr. 4 vers 12).

Opvallend was ook het onderling respect, wat zich uitte door het eerbiedig meelezen, ook als er gelezen uit een vertaling die wat verder van de luisteraar af stond, naar beide kanten. Soms zaten er wel 10 of 15 mensen in de kerk te luisteren.

Op vrijdagavond hield een spreker van Open Doors een lezing. In veel landen zou zo’n actie ondenkbaar zijn. Ook dit was een indrukwekkend moment.
Indrukwekkend was ook de afsluiting, die goed bezocht werd door veel lezers die in de loop van de week hadden meegelezen. We danken alle lezers, gastvrouwen en gastheren en allen die door te luisteren en door hun gebeden hebben bijgedragen.

Het team

Reacties

Wij hebben veel reacties ontvangen. Hebt u ons wat mee te geven? Hebt u vragen? Laat het ons weten via: info@leesdebijbelhelemaal.nl

Vervolg

Veel mensen vragen aan ons of we dit nogmaals gaan organiseren. Wij gaan uiteraard het project, de bijbelleesweek, evalueren.

Wat is uw mening? Moeten we dit over b.v. 2 of 3 jaar nogmaals doen?

Ideeën en adviezen zijn welkom via planning@leesdebijbelhelemaal.nl

1 Advies
2 Vervolg
3 Ideeën
4 Nogmaals?

Opbrengst voor Open Doors

Binnenkort kunnen wij u de opbrengst voor Open Doors melden.

25 - 30 juni 2018

Centrumkerk Geldermalsen

Meedoen? klik hier