Waarom de hele bijbel lezen? | Lees de Bijbel helemaal

Als Christenen geloven wij dat de Bijbel de gehele Heilige Schrift bevat. Het is de bron waaruit het Levende Woord van God voor ieder mens kan ontspringen. Wij geloven bovendien dat Gods Heilige Geest steeds aansluit bij die gehele Heilige Schrift. Zo kan Gods Woord een lamp voor iemands voet zijn en een licht op zijn/haar pad (vrij naar Psalm 119,105).

Meestal ontbreekt het ons aan tijd – ook in de kerken – om een tekst in haar geheel te lezen. We volstaan dan met een klein gedeelte. Een enkel vers of een korte afdeling, soms een hoofdstuk. Met dat kleine gedeelte proberen we dan zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. In erediensten, of tijdens het persoonlijk (hardop) lezen. Daar is helemaal niets mis mee; integendeel.

Het is onze bedoeling om het geheel te laten klinken, zodat hopelijk, wanneer je een wat groter gedeelte hoort of leest, je dat directer aan zal spreken. We denken eraan hoe bijvoorbeeld de opgestane Heere Jezus aan een tweetal volgelingen heel de Bijbel (wat wij nu het Oude Testament noemen) uitlegde.

 

Vergelijk het met een schilderij. Je kunt je verliezen in een detail. Dat detail blijft mooi, maar het kan ook goed zijn op een afstandje te gaan staan. Misschien kun je dan een beetje ontdekken hoe de kunstenaar het geheel op het oog had. En elk waardevol detail blijft daar altijd onderdeel van uitmaken. Toch heb je het grote geheel gezien.

Wij denken ook aan het slot van het boek Openbaring (het allerlaatste boek in de Bijbel) waarin wordt aangegeven dat er geen woord mag worden weggelaten of toegevoegd. Nu geldt deze uitspraak voor dit Bijbelboek, maar in zeker opzicht geldt dat ook voor de hele Bijbel.

 

Wij lezen de bijbel graag.